نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38257

38257


 

 


       
     

 

دکتر مصطفی کابل زاده

سمت:
هیات علمی

تحصیلات:
دکتری مهندسی نقشه برداری

مرتبه علمی:
استادیار

شماره تماس:
  

رزومه
m.kabolizade@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران