رشته های دانشکده

دانشکده علوم زمین در حال حاضر ارائه دهنده 1 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی، 7 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 4 رشته در مقطع دکتری تخصصی می‌باشد.

 

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

زمین‌شناسی

زمین‌شناسی نفت

زمین‌شناسی اقتصادی

زمین‌شناسی زیست‌محیطی

آب‌شناسی

تکتونیک

سنجش از دور و GIS

سنجش از دور زمین‌شناختی

زمین‌شناسی نفت

زمین‌شناسی اقتصادی

آب‌شناسی

سنجش از دور و GIS