معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی دانشکده علوم زمین

 

 


  دکتر بهمن سلیمانی

  سمت: معاون آموزشی

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی نفت

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس:


  

Soleimani_b@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران