نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه در سال 1398

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه در سال 1398


فراخوان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه در سال 1398

با عنایت به برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۸، دانشجویان محترم متقاضی حضور در این جشنواره می توانند از تاریخ  ۱۳۹۸/۷/۲۰ لغایت ۱۳۹۸/۸/۴ جهت مطالعــه آیین نامه و شیوه نامه مربوطه و ثبت درخواست به نشانی portal.saorg.ir مراجعه نمایند.  به زودی جهت تحویل مدارک مورد نیاز به کارشناس مسئول جشنواره با دانشجویان واجد شرایط تماس گرفته خواهد شد.