نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش نفت با متخصص ژئوشیمی به زمانی دیگر موکول گردید

جلسه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش نفت با متخصص ژئوشیمی به زمانی دیگر موکول گردید


جلسه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش نفت با متخصص ژئوشیمی به زمانی دیگر موکول گردید

به استحضار دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی گرایش زمین شناسی نفت میرسد که جلسه آقای Louis Fernado Clavareau ژئوشیمیست بنام فرانسوی، روز سه‌شنبه مورخ 1395/7/27 به علت تأخیر در پرواز به اهواز در زمان دیگری برگزار خواهد گردید که در آینده مراتب آن از همین طریق اعلام خواهد گردید.