نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان نو ورود رشته زمین‌شناسی

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان نو ورود رشته زمین‌شناسی


برگزاری جلسه معارفه دانشجویان نو ورود رشته زمین‌شناسی

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود رشته زمین‌شناسی در سال تحصیلی 96-95 با حضور جمعی از اساتید، مسئولین و دبیر انجمن علمی دانشجویی زمین‌شناسی در گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم زمین برگزار شد. دکتر بهرام علیزاده رئیس دانشکده علوم زمین، دکتر هوشنگ پورکاسب معاون آموزشی دانشکده، دکتر عادل ساکی مدیر گروه زمین‌شناسی و دکتر منوچهر چیت‌سازان از پیشکوستان گروه به ایراد مطالبی پیرامون جایگاه دانشگاه و چگونگی نیل به اهداف عالیه آموزشی و پژوهشی پرداختند.
در پایان جلسه نیز اطلاعاتی از قبیل آیین‌نامه آموزشی، برنامه دروس 8 نیمسال تحصیلی و مشخصات کلی دروس دوره کارشناسی در قالب بروشور در اختیار دانشجویان قرار داده شد.