نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای صالح دلداری

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای صالح دلداری


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای صالح دلداری

 

پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش نفت

 

 

عنوان:

تخمین تخلخل به کمک داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی در یکی از میادین گازی جنوب ایران

 

 

استاد راهنما:

دکتر بهمن سلیمانی

 

 

استاد مشاور:

مهندس احسان لرکی

 

 

نگارنده:

صالح دلداری

 

 

زمان:

1398/06/26 ـ ساعت 11