نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری آقای مهراب رشیدی

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری آقای مهراب رشیدی


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری آقای مهراب رشیدی

 

پایان­‌نامه دکتری زمین‌شناسی

گرایش نفت

 

 

عنوان:

مطالعه ژئوشیمیایی مخزن و مدل‌سازی سیستمهای نفتی کرتاسه میدان آزدگان در دشت آبادان، جنوب غرب ایران

 

 

استاد راهنما:

دکتر بهرام علیزاده

 

 

استاد مشاور:

دکتر علیرضا زراسوندی

 

 

نگارنده:

مهراب رشیدی

 

 

زمان:

1398/06/27 ـ ساعت 10