نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه:درخصوص پرداخت شهریه شبانه

اطلاعیه:درخصوص پرداخت شهریه شبانه


اطلاعیه:درخصوص پرداخت شهریه شبانه

بسمه تعالی

شهریه انتخاب واحد دانشجویان نوبت دوم (شبانه) در هنگام انتخاب واحد می بایست بلافاصله پس از اخذ واحدها و از طریق درگاه الکترونیکی توسط دانشجو بطور کامل پرداخت شود .
بدهی عدم پرداخت شهریه موجب لغو انتخاب واحد خواهد شد.