نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه : تاریخ حذف و اضافه

اطلاعیه : تاریخ حذف و اضافه


اطلاعیه : تاریخ حذف و اضافه

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانشجویان ، تاریخ حذف و اضافه  به ترتیب ذیل میابشد:

حذف و اضافه ورودی 92: 95/6/27

حذف و اضافه ورودی 93: 95/6/28

حذف و اضافه ورودی 94 و 95 : 95/6/29