اعضای هیأت علمی گروه زمین شناسی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
change-logo

عبدالحمید بدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منوچهر چیت سازان

منوچهر چیت سازان 

استاد
شماره تماس: 0611-3360018
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس چرچی

عباس چرچی 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه راست‌منش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن رضایی

محسن رضایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا زراسوندی

علیرضا زراسوندی 

استاد
شماره تماس: 3331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عادل ساکی

عادل ساکی 

دانشیار
شماره تماس: 3576
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بابک سامانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نصراله کلانتری

نصراله کلانتری 

استاد
شماره تماس: 33331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

میرمحمد میری 

استادیار
شماره تماس: 06133330136
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید یحیی میرزایی ارجنکی

سید یحیی میرزایی ارجنکی 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید ساجدین موسوی

سید ساجدین موسوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1