گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی

اعضای هیات علمی گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی

 
اکبر حیدری

اکبر حیدری 

استادیار
شماره تماس: 06113331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ایمان زحمت کش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن سلیمانی

بهمن سلیمانی 

استاد
شماره تماس: 0611-3331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نرگس شکری

نرگس شکری 

استادیار
شماره تماس: 33331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهرام علیزاده

بهرام علیزاده 

استاد
شماره تماس: 061-33367042
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید مشهدی علیپور ممقانی

مجید مشهدی علیپور ممقانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1