آزمایشگاه فسیل‌شناسی

کلکسیونی بی‌نظیر از ماکروفسیل‌ها و وجود میکروسکوپ‌های پیشرفته با قابلیت تصویربرداری جهت مطالعه میکروفسیل‌ها از ویژگی‌های مهم آزمایشگاه فسیل‌شناسی می‌باشد.