نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

27032

27032


image045.gif

نام و نام خانوادگی:  ایوب تقی زاده

متولد:   1361 کلاله

لیسانس :    منابع طبیعی - جنگلداری

فوق لیسانس : سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دکتری : ....................

 

رتبه علمی:    مربی

سمت های اجرایی:   مسئول پرتال دانشکده علوم زمین

                              
زمینه های پژوهشی: - سنجش از دور -   جغرافیای شهری برنامه ریزی و تصمیم گیری چند متغیره مکان مرجع - منابع طبیعی - GIS

آدرس: اهواز، دانشگاه شهید جمران ، دانشکده علوم زمین، گروه سنجش از دور و GIS،
تلفن: 3339338

فاکس: 3339338

پست الکترونیکی :                            a.taghizadeh@scu.ac.ir

                                                                               consultant721@gmail.com