نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25506

25506


 

 


             

 


دکتر نصرالله کلانتر

سمت:
هیات علمی

تحصیلات:
دکتری زمین‌شناسی هیدروژئولوژی

مرتبه علمی:
استاد

شماره تماس:
3580


  

رزومه
n.kalantari@ scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران