نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38299

38299


 

 


       
     

 

دکتر کاظم رنگزن

سمت:
هیات علمیمدیر گروه

تحصیلات:
دکتری دورسنجی کاربردی

مرتبه علمی:
استاد

شماره تماس: 3585
  

رزومه
kazemrangzan@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران