نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38245

38245


 

 


 


دکتر سید یحیی میرزایی

سمت: هیات علمی

تحصیلات: رسوب شناسی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس:3579


  

رزومه  
mirzaei@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم  دانشگاه شهید چمران