نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38244

38244


 

 


 


دکتر سید ساجدالدین موسوی

سمت: هیات علمی

تحصیلات:
دکتری زمین‌شناسی مهندسی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس:3627


  

رزومه
s.mousavi@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم دانشگاه شهید چمران