نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38271

38271


 

 


 


دکتر محمدعلی فیروزی

سمت:
هیات علمی

تحصیلات:
دکتری جغرافیا
انسانی

مرتبه علمی
:استاد

شماره تماس:


  

رزومه
amapourm.alifiroozi@scu.ac.ir
مشاهده اطلاعات پژوهشی