نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38247

38247


 

 


 


دکتر سعید امان پور

سمت:
هیات علمی

تحصیلات:
دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

مرتبه علمی
: دانشیار

شماره تماس:


  

رزومه
amapour@scu.ac.ir

مشاهده اطلاعات پژوهشی