نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38163

38163


 

 


 


دکتر عادل ساکی

سمت: هیات علمی

تحصیلات:
دکتری  پترواوژی

مرتبه علمی:استاد

شماره تماس
:3575


  

رزومه  
adel _ @ scu.ac.ir