نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38259

38259


 

 


       
     

 

مهندس عظیم صابری

سمت:
هیات علمی

تحصیلات:
دکتری مهندسی نقشه برداری

مرتبه علمی:
استادیار

شماره تماس:
3627
  

رزومه
a.saberi@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران