نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38164

38164


 

 


       
     

 دکتر منوچهر چیت سازان

سمت:
هیات علمی

تحصیلات:
زمین شناسی مدیریت منابع آب


مرتبه علمی:
استاد

شماره تماس:
3582


  

رزومه
chitsazan_ m@ scu.ac.ir           
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران