نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38252

38252


 

 


 


مهندس کامران رضایی

سمت:
هیات علمی

تحصیلات:
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

مرتبه علمی
:مربی

شماره تماس:


  

رزومه
k.rezaie@outlook.com
مشاهده اطلاعات پژوهشی