نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38251

38251


 

 


 


دکتر مسعود صفایی پور

سمت: هیات علمی

تحصیلات:
دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:


  

رزومه
safaa-p@scu.ac.ir

 مشاهده اطلاعات پژوهشی