نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38248

38248


 

 


 


دکتر سعید ملکی

سمت: هیات علمی

تحصیلات:
دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:


  

رزومه
amapmalekis@scu.ac.ir

مشاهده اطلاعات پژوهشی