نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38243

38243


 

 


 


دکتر بهمن سلیمانی

سمت: هیات علمی

تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی نفت

مرتبه علمی:استاد

شماره تماس
: 3572


  

رزومه
soleimani _ b @ scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران