نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38171

38171


 

 


 


دکتر فاطمه راست منش

سمت: هیات علمی

تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی زیست‌محیطی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:3587


  

رزومه
f.rastmanesh@ scu.ac.ir

پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران