نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38153

38153
تاریخچه گروه سنجش از راه دور


مرکز سنجش از دور دانشگاه در سال 1380 بدست ریاست وقت دانشگاه افتتاح و طی حکمی دکتر کاظم رنگزن به عنوان مؤسس مرکز ، عهده دار ریاست آن گردید و تا کنون همچنان ایشان در این سمت باقی­مانده ­اند. با توجه به گستردگی فعالیت های این مرکز، در اردیبهشت ماه 1385 به گروه آموزشی تبدیل و اولین حکم مدیر گروهی دکتر کاظم رنگزن توسط ریاست محترم دانشگاه دکتر نوری موگهی صادر شد. این گروه در حال حاضر دارای دو رشته می باشد . رشته سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش آب و خاک و رشته سنجش از دور زمین شناختی  است.