نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24166

24166


 

 

           

 


دکتر بهرام علیزاده

سمت: هیات علمی

تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی نفت

مرتبه علمی:استاد

شماره تماس
: 3574-33367042


  

رزومه
alizadeh@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران