نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24069

24069


image045.gif

نام و نام خانوادگی: کاظم رنگزن

متولد: 1338 اهواز

لیسانس : زمین شناسی

فوق لیسانس : دورسنجی کاربردی و زمین شناسی

دکتری : دورسنجی کاربردی

رتبه علمی: دانشیار

سمت های اجرایی: -رئیس مرکز سنجش از دور و GIS

                              - مدیر گروه سنجش از دور و GIS

زمینه های پژوهشی: - سنجش از دور -   زمین شناسی- GIS

آدرس: اهواز، دانشگاه شهید جمران ، دانشکده علوم زمین، گروه سنجش از دور و GIS،
تلفن: 3339338

فاکس: 3339338

پست الکترونیکی :                            kazemrangzan@scu.ac.ir