نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24041

24041


sina.jpg

نام و نام خانوادگی:محمدعلی سینا

متولد: 1327 شوشتر

دیپلم: علوم تجربی

لیسانس : زمین شناسی

فوق لیسانس : زمین شناسی

دکتری : دانشجوی دوره دکتری در رشته چینه و فسیل‌شناسی

رتبه علمی: مربی

سمت های اجرایی: - مسئولیت آموزش دانشکده علوم

                          - مدیر خدمات آموزشی دانشکده در دو مرحله

                          - سرپرستی دانشگاه پیام نور اهواز در دو مرحله

آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران ، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی

تلفن: 3331059

فاکس: 3331059

پست الکترونیکی :                            m_sina1948@yahoo.com