نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24033

24033


 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی:  بهرام علیزاده
مرتبة علمی: استاد دانشگاه شهید چمران
زمین شناسی نفت کاربردی

آدرس : اهواز، دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی

تلفن:     3330136  0611

نمابر:     3331059 0611

پست الکترونیکی:  Bahramalizadeh@gmail.com,Alizadeh@scu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی    :   زمین شناسی نفت کاربردی از دانشگاه IIT Roorkee هند (1991)

فوق لیسانس         :   زمین شناسی (سوخت) از دانشگاه بهوپال هند (1986)

لیسانس               :   زمین شناسی از دانشگاه بهوپال هند (1983)

دیپلم                  :  ریاضی و فیزیک،  پونا هند (1979)
مسئولیت های اجرایی:

مدیر گروه زمین شناسی  1372ـ 1373
رئیس دانشکده علوم دریائی و اقیانوسی  1373ـ 1379
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران  1374ـ 1376
مدیر گروه زمین شناسی 1380 ـ 1382  
دبیر دوازدهمین همایش بلور‌شناسی و کانی‌شناسی ایران      1383ـ 1384
معاون پژوهشی دانشگاه  1384ـ 1385
معاون اداری و مالی دانشگاه            1385ـ 1386
رئیس دانشکده علوم زمین و GIS                      1387ـ 1389
مدیر مرکز پژوهشی زمین شناسی و زمین شیمی نفت          1390- ادامه دارد
رئیس دانشکده علوم زمین و GIS                              1393ـ ادامه دارد

سوابق آموزشی و تدریس:

تدریس دروس ذیل به زبان انگلیسی و فارسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر و دانشگاه صنعت نفت اهواز و آبادان. همچنین تدریس در مقطع دکتری زمین شناسی نفت. 

زمین شناسی نفت (فارسی و انگلیسی)   
ژئوشیمی آلی  (فارسی و انگلیسی)
زمین شناسی فیزیکی  (فارسی)
بلورشناسی هندسی  (فارسی)
بلورشناسی نوری  (فارسی)
زمین شناسی صحرائی  (فارسی)
اقیانوس شناسی 3  (فارسی و انگلیسی)
زمین شناسی دریا  (فارسی و انگلیسی)
ژئوشیمی آلی پیشرفته  (فارسی و انگلیسی)
شیمی نفت  (فارسی و انگلیسی)
تحلیل زایش، مهاجرت و تجمع نفت (دکتری)
زمین شناسی نفت پیشرفته  (فارسی و انگلیسی)
مدلسازی حوضه های نفتی (دکتری)
شاخص های زیستی در آلاینده های هیدروکربوری (دکتری)
زمین شیمی نفت پیشرفته (دکتری)


راهنمائی پایان‌نامه­ های کارشناسی ارشد و دکتری:

1. "ارزیابی بلوغ حرارتی و مدل سازی تاریخچه تدفین در یکی از میادین نفتی دشت آبادان". سینا سقایی. دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور ماه 1394
2. "بازسازی تاریخچه تدفین، اندازه گیری;گیری انعکاس ویترینایت و تعیین بلوغ سنگ منشا نفت در میادین نفتی لالی و کارون". دانشگاه شهید چمران اهواز،افروز جلالی شهریور ماه 1394
3. "مقایسه ایزوتوپ های پایدار نفتی و آنالیز ایزوتوپی ترکیبات خاص در میادین دشت آبادان". حجت تمیشه. دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور ماه 1394
4. " مدل¬سازی دو بعدی سیستم¬های نفتی میادین آغاجاری و پازنان". پیمان دارابی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور ماه 1393
5. "بررسی داده¬های حاصل از آنالیزGC و GC¬PY- در برخی میادین دشت آبادان". مهین مقصودی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور ماه 1393
6. "تعیین شاخص بلوغ با استفاده از تلفیق داده های ژئوشیمیایی، پتروفیزیکی و لرزه¬ای در یکی از میادین نفتی ایران". حسن ولی نسب، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور ماه 1393
7. "بررسی روند بلوغ سنگ¬های منشأ نفت در یک مقطع شمالی ـ جنوبی فروافتادگی دزفول ـ جنوب¬غرب ایران". حامد امیری، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن ماه1392 
8. "مطالعه ژئوشیمیایی نفت و اندازه¬گیری انعکاس ویترینایت مخازن آسماری و بنگستان میدان زیلوئی". سید میثم حسینی نژاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، مهرماه1392
9. " مطالعه چینه نگاری لرزه¬ای با استفاده از داده¬های لرزه¬ای سه بعدی جهت تعیین مناطق با بهره¬دهی بالا در یک مخزن نفتی تولیدی". ادریس خامسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، مهرماه1392
10. "تهیه نرم افزار مدلسازی تاریخچه تدفین و کاربرد آن در یکی از میادین نفتی". جبرائیل طهمورثی بخشایش، دانشگاه شهید چمران اهواز، تیرماه1392
11. "تعیین رخساره آلی با استفاده از آنالیز خوشه¬ای داده¬های حاصل از آنالیزهای ژئوشیمیایی در میدان نفتی آزادگان دشت آبادان". وحید بلندی، دانشگاه شهید چمران اهواز، تیرماه1392 
12. "مطالعه ژئوشیمیایی میدان نفتی یادآوران". هوشنگ مرادی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، خرداد ماه1392
13. " تطابق کمی بین لاگ¬های ژئوسیمیایی و تریس¬های لرزه¬ای در جنوب غرب ایران". عادل بویک، دانشگاه شهید چمران اهواز، خرداد ماه1392
14. "مطالعه ژئوشیمیایی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان".نسیم آزادبخت، دانشگاه شهیدچمران اهواز،1391
15. " مطالعه ژئوشیمیایی جهت بررسی علت سنگینی نفت مخزن سروک در، میدان نفتی آزادگان، دشت آبادان". جمال¬الدین صمصامی، دانشگاه شهید چمران اهواز،1391
16. " مطالعه ژئوشیمیایی جهت بررسی علت سبکی نفت مخزن ماسه سنگی آزادگان نسبت به مخازن کربناته سروک و ایلام، میدان نفتی آزادگان، دشت آبادان". حسین سعادتی، دانشگاه شهید چمران اهواز،1391
17. "مطالعه ژئوشیمیایی میدان نفتی قلعه نار". حیدر بصیری، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390
18. " انطباق دادههای ژئوشیمیایی آلی با چینه نگاری سکانسی جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند پابده در میدان نفتی منصوری". ندا جنت مکان، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390
19. "پالایش عناصر سنگین در خاک الوده به نفت توسط مواد الی و کلات". طاهره رئیسی اردلی، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390
20. "تآثیر گرادیان حرارتی بر خواص ژئوشیمیایی نفت مخزن بنگستان میادین اهواز و مارون".آرش وثوقی مرادی، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390
21. " ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ¬های منشأ احتمالی میدان نفتی آغاجاری". بهزاد خانی، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390
22. " انطباق داده¬های ژئوشیمیایی آلی با چینه نگاری سکانسی جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند پابده در میدان نفتی مارون". خالد معروفی، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390
23. " ارزیابی ژئوشیمیایی هیدروکربورهای چشمه¬های نفتی ومخازن موجود در جنوب ناحیه ایذه". عبدالفیاض عزیزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390
24. " ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ¬های منشأ احتمالی میدان نفتی شادگان". مهدی احمدزاده کرداسیابی، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390
25. "جداسازی و شناسایی باکتریهای افزاینده برداشت نفت از پسماند نفتی و خاک¬های آلوده به پسمانده نفتی پالایشگاه آبادان". امین عفیفی، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390
26. "تطابق بین زون¬بندی شیمیایی و نمودارهای چاه¬پیمایی با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه¬ای". سعید نجاری، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390
27. "خصوصیات نهشته¬های رسوبی و ژئوشیمی نفت سازند سروک در تاقدیس¬های آنه و میشدر فروافتادگی دزفول و میدان نفتی مارون". الهام اسدی مهماندوستی، دانشگاه شهید بهشتی،1389
28. " انطباق داده¬های ژئوشیمیایی آلی با چینه¬نگاری سکانسی جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری سازند پابده در میدان نفتی اهواز". علی حسینی خیرآباد علیا، دانشگاه شهید چمران اهواز،1389
29. "مطالعه و ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ¬های منشأ احتمالی در حوضه طبس جنوبی". امیر عباس جهانگرد ، دانشگاه شهید چمران اهواز ،1389
30. "مطالعه و ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ¬های منشأ احتمالی در حوضه طبس شمالی". مجید علیپور ممقانی، دانشگاه شهید چمران اهواز،1389
31. "اثرات زیست محیطی حاصل از فعالیت¬های بالادستی صنعت نفت در محدوده شهر اهواز حنوب غرب ایران". احد نظرپور، دانشگاه سیستان وبلوچستان،1388
32. "بررسی اثر تغییر ریزوسفر و جمعیت باکتری¬های تجزیه کننده نفت در اطراف ریشه در پالایش آلودگی¬های نفتی خاک". وحید سروی مغانلو، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1388
33. "بازسازی تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی میدان نفتی سیاه مکان با استفاده از داده-های راک- ایول و انعکاس ویترینایت". علی اپرا، زمین‌شناسی نفت، 1388.
34. "بازسازی تاریخچه تدفین، بلوغ حرارتی و ارزیابی هیدروکربورزایی میدان نفتی بینک با استفاده از داده‌های راک‌ایول و انعکاس ویترینایت". راضیه فولادوند، زمین‌شناسی نفت، 1388.
35. "مدل‌سازی تاریخچه تدفین و ارزیابی بلوغ حرارتی میدان نفتی رگ‌سفید بر اساس داده‌های راک‌ایول و انعکاس ویترینایت". محدثه جانباز، زمین‌شناسی نفت، 1388.
36. "تاریخچه رسوب‌گذاری و بلوغ حرارتی میدان نفتی کیلورکریم براساس داده‌های راک‌ایول و انعکاس ویترینایت". هاشم صراف‌دخت، زمین‌شناسی نفت، 1388.
37. "بررسی اثرات کودهای شیمیائی و آلی در زیست پالائی خاکهای آلوده به نفت خام اهواز". سارا شریفی حسینی، خاکشناسی، 1387.
38. "بررسی ژئوشیمیائی مخزن بنگستان میدان نفتی مارون". محمد مهدی فجرک، زمین‌شناسی نفت، 1387.
39. " بررسی ژئوشیمیایی پوش سنگ و سنگهای منشاء احتمالی افقهای مختلف میدان نفتی مسجد سلیمان و تاثیر آنها در تولید گاز H2S ". سحر ماهوری، زمین¬شناسی نفت، 1386.
40. "بررسی ژئوشیمیائی سنگهای منشاء احتمالی در افقهای مختلف میدان نفتی زیلائی". حسین مطهری، زمین¬شناسی نفت، 1386.
41. "ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشاء احتمالی پابده و بررسی خواص مخزنی آسماری در میدان نفتی لالی". سهیلا  باقری، زمین‌شناسی نفت، 1386.
42. "بررسی ارتیاط ژئوشیمیایی نفت مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل با مخزن بنگستان میدان نفتی نفت سفید".  لیلا شعبان، زمین‌شناسی نفت، 1386.
43. "بررسی پتانسیل هیدروکربوری سازند سرگلو در فروافتادگی دزفول". سید حسین حسینی، زمین‌شناسی نفت، 1385.
44. "مقایسه نمودارهای ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی سازند پابده در میدان نغتی اهواز".  مهرداد مرادی،‌ زمین‌شناسی نفت، 1384.
45. "مقایسه نفتهای آسماری و بنگستان میدان نفتی مارون توسط بیومارکرها و ایزوتوپهای کربن و گوگرد".   فرید تژه،‌ زمین‌شناسی نفت، 1384.
46. "بررسی ژئوشیمیایی علل آلودگی گاز هیدروژن سولفوره مخزن آسماری میدان   نفتی مسجدسلیمان ". زهره رضائی کاونرودی، زمین‌شناسی نفت، 1384.
47. " ارزیابی کیفیت مخزن بنگستان میدان نفتی بینک با استفاده از پارامترهای  پتروفیزیکی و راک¬ایول". رضا نثارزاده، زمین‌شناسی نفت، 1384.
48. " بررسی خصوصیات پتروفیزیکی واحدهای جریان در مخزن سروک میدان نفتی کوپال، جنوب‌غرب ایران ". مجتبی همائی،  زمین‌شناسی نفت، 1383.
49. " بررسی بیومارکرهای نفت مخزن آسماری/جهرم میدان نفتی نرگسی". بیوک قربانی، زمین‌شناسی نفت، 1383.
50. "بررسی مشکلات موجود در عملیات حفاری میادین نفتی اهواز، منصوری و مارون". هوشنگ خدر صلح صده، زمین‌شناسی نفت، 1382.
51. "مطالعه شکستگی‌های مخزن آسـمـاری مـیـدان کـرنـج". معـصـومــه تمـیـمی، زمین شناسی نفت، 1382.
52. "مطالعة ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری درمیــادیـن نفتی فروافتادگی دزفول". علی صنوبر لیما‌کشی، زمین شناسی نفت، 1382.
53. "مطالعة نقش شکستگی‌های مخزن آسماری در تولید نفت از میدان نفتی زیلائی". پوران نظریان‌سامانی، زمین شناسی نفت، 1382.
54. "بررسی عناصر کمیاب وانادیم و نیکل در نفت مخــازن آسمـاری و بنگستـان میـدان بی بی حکیمه". محمد حسین حیدری فرد، زمین شناسی نفت، 1381.
55. "مطالعۀ جامع زمین شناسی مخزن آسماری میدان نفتی منصوری". خسرو حیدری چهارلنگ، زمین شناسی نفت، 1381.
56. "مطالعۀ پتروفیزیکی مخزن بنگستان در میدان نفتی کیلورکریم". آرمین میرزا محمد فراهانی، زمین شناسی نفت، 1380.
57. "شناسائی بیومارکرهای سازند کژدمی به عنوان سنگ مادر احتمالی مخازن نفتی آسماری و بنگستان". سوسن سپه وند، زمین شناسی نفت، 1380.
58. "مطالعۀ بیومارکرهای نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مارون". بهمن مبین، زمین شناسی نفت، 1380.
59. ."بررسی تاثیر جریانات جزر و مدی خلیج فارس بر روی حمل و ته نشست رسوبات در رودخانۀ بهمن شیر". امیر اشتری لرکی، فیزیک دریا، 1378.  


مقالات منتشره در مجلات علمی و کنفرانسهای داخلی و خارجی:

1. Bolandi V., Kadkhodae A., Alizadeh B.,Farzi R.,(2015). "Source rock characterization of the Albian Kazhdumi formation by integrating well logs and geochemical data in the Azadegan oilfield, Abadan plain, SW Iran ,vol 133 P 167-176
2. Alizadeh B., Opera A. and Heidarifard M.H. (2013)."Burial history reconstruction and thermal maturity modeling for theMiddle Cretaceous–Early Miocene Petroleum System, southern Dezful Embayment, SW Iran", International Journal of Coal Geology, vol 120 p 1–14.
3. Alizadeh B., Khani,B. Alipour M. Maoud Shayesteh, Hosseini, S.H. (2012)."Thermal modeling and organic geochemistry apprasial of petroleum source rock within th Aghajari Oilfeild SW, Iran, "Journal of Geopersia, vol 2 p 1-10.
4. Alizadeh B. Sarfdokht H. Rjabi M., Opera A.  Janbaz M. (2012). "Organic Geochemistry and petrography of Kazhdumi (lbianـCenomanian) and Pabdeh (paleogene) potential source rock in Southern part of the Dezful Embayment, Iran" Journal of Organic Geichemistry, February, vol 49, p 46-36.
5. Alizadeh  B., Alipour M. Hosini H. jahangard A. (2011). "Paleoenviromental reconstruction using biological markers for the upper Triassic middle juraasic sedimentary succession in tabas Basin, Central Iran" Organic Geichemistry February,  vol 42, p 437-431.
6. Alizadeh B., Najari S. Kadkhodi A. (2011). "Artificial neural network modeling and cluster analysis for organic facies and burial history estimation using well log data, A case study of  the south Pars Gas Field, Persian Gulf, Iran" Journal of Computer and Geoscience September,  vol 45 p261-267
7. Kalantari N., Alizadeh B., Mohammadi A., Keshavarzi M. " A hydrochemical and tracing Investigation; Dye Naz Kastic e in the Posht Aquifer, Alburz Mountain, Northern Iran" Journal of Mountain Science (Bimonthly) September,  vol l1, p 45-37.
8. Hoseini S.H., Alizadeh B. (2009). "Hydrocarbon Potential of Sargelu Formation Using Rock-Eval 6 in Masjid-e-Soleiman Oilfield, SW Iran". GeoAnalysis, Kwa Zulu Natal, South Africa, Sep. 
9. Alizadeh B., Hoseini S.H. and Bagheri S. (2009). “Determination of Genetic Origin of Oil Seepages Occurring in Masjide-Soleiman (MIS) Oilfield, SW Iran”. Kwa Zulu Natal, South Africa, Sep. 
10. Zarasvandi A., Charchi A.,. Carranza E.J.M., and Alizadeh B. (2008). Karst bauxite deposits in the Zagros Mountain Belt, Iran. Ore Geology Reviews, Volume 34, Issue 4, December, Pages 521-532.
11. Alizadeh B., Adabi M.H., Tezheh F. (2007) "Oil-Oil Correlation of Asmari and Bangestan Reservoirs using Gas   Chromatography and Stable Isotopes in Marun Oilfield, SW Iran. Iranian Journal of Science and Technology. Transaction A. Summer, Vol 31 No. A3, p241-253.

12." بررسی ژئوشیمیایی نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان". مجله انجمن زمین-شناسی نفت ایران، در حال چاپ.
13. " مطالعه تغیرات محتوی کربن آلی سازند کژدمی در یکی میادین دشت آبادان با استفاده از داده¬های زمین شیمیایی و پتروفیزیکی". مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، پاییز 93
14. "بررسی تاثیر گسل¬های میدان نفتی زیلایی بر ترکیب ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان". مجله پژوهش نفت، زمستان 92
15. "مطالعه نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش کروماوگرافی گازی". ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، مرداد 92
16. "ارزیابی میزان ماده آالی حاصل از شبکه عصبی مصنوعی در جهارچوب چینه¬نگاری  سکانسی: مطالعه موردی از سازندپابده در میدان نفتی مارون". مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، بهار 1392
17. "مطالعه سازند کژدمی به عنوان سنگ منشا احتمالی در میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان با استفاده از داده¬های چاه پیمایی و ژئوشیمیایی". مجله اکتشاف و تولید، اسفند1391
18. " مطالعه ژئوشیمیایی و تأثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ¬های منشأ احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان" مجله انجمن زمین شناسی ایران و شاخه ایران انجمن مهندسین نفت و علوم زمین اروپا، زمستان 91.
19. " مطالعه ژئوشیمیایی و تأثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ¬های منشأ احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان" مجله انجمن زمین شناسی ایران و شاخه ایران انجمن مهندسین نفت و علوم زمین اروپا، زمستان 91.
20. " مدل¬سازی بلوغ حرارتی، تاریخچه تولید هیدروکربن و فرسایش سازند آغاجاری میدان نفتی بینک در جنوب ایران"مجله پژوهش¬های چینه¬نگاری و رسوب¬شناسی اصفهان ،بهار90، شماره 1 
21. "ارزیابی ژئوشیمیایی سازندهای سنگ منشأ در میدان نفتی کیلورکریم، جنوب غرب ایران"مجله زمین شناسی نفت ایران، شماره 2، 1390، صفحه 109- 125
22. "بررسی فروزینگی زیستی ترکیبات نفتی، فعالیت برخی از آنزیم¬هاو عماکرد گیاه شبدر در خاک آلوده به نفت خام" مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، تابستان 90،شماره56، صفحه 103-115
23. "اثبات وجود بلندی¬های قدیمی توسط روشهای ژئوشیمیایی در مرکز میدان نفتی بینک، جنوب ایران" فصل¬نامه علوم زمین، پاییز90
24. "داده¬های بیومارکری نمونه¬های نفت خام و بیتومن استخراج شده از سنگ¬های منشأ واقع در میدان نفتی مارون" مجله پژوهش¬های چینه¬نگاری و رسوب¬شناسی اصفهان، بهار 1389، شماره1، صفحه 69-89
25. " مدل سازی سازندهای شیلی میدان نفتی سیاه مکان" مجله علوم دانشکده شهید چمران اهواز، تابستان89
26. "ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن و مقایسه ژئوشیمیایی، سازند¬های کژدمی و پابده در میدان نفتی گچساران" ماهنامه فنی و تخصصی اکتشاف و تولید، بهمن 89
27. " ارزیابی توان هیدروکربورزایی و شرایط رسوبگذاری سازند سرگلو در میدان نفتی مسجد سلیمان" فصل¬نامه علوم زمین، بهار1389، شماره 173ـ178
28. "مطالعه ژئوشیمیایی و تآثیر کانی ماتریکس بر پتاسیل سنگ¬های منشاء احتمالی هنگام پیرولیز در میدان نفتی رگ¬سفید، جنوب غرب ایران" مجله پژوهش¬های چینه¬نگاری و رسوب¬شناسی اصفهان، بهار و تابستان 1388،شماره36 صفحه 1-16
29. "مدل¬سازی در میدان نفتی رگ¬سفید، جنوب غرب ایران" مجله علوم دانشگاه تهران،زمستان 1388، شماره4، صفحات 119-129
30. "مقایسه ژئوشیمیائی سازند پابده در میادین نفتی زیلائی و اهواز". مجله علوم دانشگاه شهید چمران. تابستان 1386، قسمت ب. شماره 17، صفحه 33 تا 45
31. "تعیین محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی با استفاده از داده¬های پیرولیز راک- ایول 6". فصلنامه زمین¬شناسی کاربردی، سال سوم- بهار 86، شماره اول، صفحه 65-60.
32. ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزائی سنگهای منشاء احتمالی در میدان نفتی مارون با استفاده از دستگاه پیرولیز راک ـ ایول VI". مجله علوم دانشگاه تهران، پاییز1385، شماره 3، صفحۀ 267ـ274
33. "ارزیابی پتانسیل تولیدی سنگهای منشاء احتمالی موجود در میدان نفتی بینک، جنوب غرب ایران". مجله علوم دانشگاه تهران،  پاییز1385، شماره 3، صفحۀ 213ـ219.
34. "ارتباط هرزروی گل‌حفاری با شکستگی‌ها و مقایسةآن با مقاطع‌ نازک‌ میکروسکوپی درمخزن آسماری میدان نفتی زیلایی". مجلۀ علوم دانشگاه شهید چمران، تابستان 1383، شمارۀ 12 صفحۀ 20-37.
35. مطالعۀ ژئوشیمیائی بیومارکرهای نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مارون". مجلۀ علوم دانشگاه شهید چمران، بهار 1381، شمارۀ 8 صفحۀ 60-78


مقالات کنفراس­ها و سمینارها:
1. " بـررسی پتانسیل نفـت‌زایی سازندهای کـژدمی، پابده و گدوان در یکی ازمیادین نفتی جنوب¬غرب ایران". اولین همایش مجازی علوم زمین، ایران ، ارومیه اسفند1392
2. "ارزیابی ژئوشیمیایی سازند گدوان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان". اولین همایش مجازی علوم زمین، ایران ، ارومیه اسفند1392
3. " بررسی پتانسیل نفت‌زایی سازند گورپی در میدان نفتی زیلایی". سی¬دومین گردهمایی و نخستین کنگره علوم زمین ، ایران، اهواز1392
4. "مقایسه داده¬های پتروفیزیکی با ژئوشیمیایی در تعیین شاخص بلوغ و کل کربن آلی". سی¬دومین گردهمایی و نخستین کنگره علوم زمین ، ایران، اهواز1392
5. "مقایسه ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چهار میدان نفتی در دشت آبادان توسط کروماتوگرافی گازی". سی¬دومین گردهمایی و نخستین کنگره علوم زمین ، ایران، اهواز1392.


6. "ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخازن سروک در میادین نفتی جنوب¬غرب دشت آبادان به-وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف¬سنجی جرمی". سی¬دومین گردهمایی و نخستین کنگره علوم زمین ، ایران، اهواز1392.
7. "جداسازی باکتریـهای تجزیه کننده فلوئورن از خاک¬ها کهنه آلوده به نفت مسجد سلیمان". دومین همایش نفت و گاز پتروشیمی،کهگلویه و بویراحمد،اسفند1391
8. " کاربرد ژئوشیمی آلی در اکتشاف و بهره برداری از میادین هیدروکربوری با اشاره به مطالعات موردی از میدانهای نفتی ایران". شانزدهمین همایش زمین¬شناسی ایران،شیراز، شهریور 1391
9. " کاربرد ژئوشیمی آلی در اکتشاف و بهره برداری از میادین هیدروکربوری با اشاره به مطالعات موردی از میدانهای نفتی ایران". شانزدهمین همایش زمین¬شناسی ایران، شیراز،شهریور 1390
10. " تعیین محیط رسوبی سازند گدوان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از داده¬های ژئوشیمیایی". دومین همایش زمین¬شناسی فلات ایران، زرند،اسفند 1390
11. "پیش¬بینی بخش غنی از اورانیوم و TOC در سازند پابده میدان نفتی منصوری". سومین همایش انجمن زمین¬شناسی اقتصادی ایران،اهواز،اسفند 1390
12. امکان سنجی تشکیل گاز سمیH2S  توسط سنگ¬های منشا احتمالی در میدان نفتی مسجد سلیمان. سومین همایش انجمن زمین¬شناسی اقتصادی ایران، ایران، اهواز، اسفند 1390
13. "مطالعه نفت¬های مخازن بورگان و گدوان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی". سی¬امین گردهمایی علوم زمین، تهران، اسفند 1390
14. "زمین¬شناسی معدن بیتومین مله پنجاب واقع در یال شمال شرقی تاقدیس کبیر کوه جنوب شرق ایلام". سومین همایش انجمن زمین¬شناسی اقتصادی ایران. اهواز، اسفند1390
15. " ارزیابی پتانسیل هیدروکربنی سنگ¬های منشأ احتمالی در میدان نفتی قلعه¬نار". پانزدهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران، کرج،1390
16. "تأثیر بلوغ و جنس ماتریکس برمقدار جذب هیدروکربورها توسط ماتریکس معدنی در دو سازند پابده و کژدمی میادین نفتی اهواز و مارون". همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور، تهران،1390
17. "سنجش اثر ماتریکس معدنی در جذب هیدروکربور سنگ¬های منشأ با استفاده از نتایج شبکه عصبی مصنوعی". همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور، تهران،1390
18. " مطالعه ژئوشیمیایی سنگ¬های منشأ احتمالی در میدان نفتی آزادگان حنوب غرب ایران". پنجمین همایش ملی زمین¬شناسی پیام نور، ابهرـ زنجان،1390
19. " زون بندی سازند پابده از لحاظ پتانسیل هیدروکربورزایی سنگ منشأ در میدان نفتی منصوری". پنجمین همایش ملی زمین¬شناسی پیام نور، ابهرـ زنجان،1390
20. " تعیین سیستم تراکت¬های نهشتی سازند پابده در میدان نفتی منصوری بااستفاده از داده¬های زئوشیمیایی آلی". پنجمین همایش ملی زمین¬شناسی پیام نور، ابهرـ زنجان،1390
21. " تخمین تخلخل ثانویه با استفاده از نشانگرهای لرزه¬ای". بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش گردهمایی علوم زمین، تهران، بهمن 1389
22. " تعیین بلوغ حرارتی و محیط رسوبی سازند بغشماه با استفاده از کروماتگرافی گازی". بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش گردهمایی علوم زمین، تهران، بهمن 1389
23. " تخمین نگار مقاومت و نوع تخلخل با شبکه¬های عصبی و نمودار انحراف سرعت". بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش گردهمایی علوم زمین، تهران،بهمن 1389
24. " تخمین کل کربن آلی با بکارگیری شبکه¬های عصبی مصنوعی و دلتا لاگ R در میدان گازی پارس جنوبی". بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، تهران،بهمن 1389
25. " تخمین نگار مقاومت و نوع تخلخل با شبکه¬های عصبی و نمودار انحراف سرعت". بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش گردهمایی علوم زمین، تهران،بهمن 1389
26. " تخمین میزان جذب هیدروکربورتوسط کانی¬های رسی ) با بکارگیری شبکه¬های عصبی مصنوعی". چهارمین همایش ملی پیام نور، مشهد،1389
27. " تخمین کل محتوی کربن آلی (TOC) با بکارگیری شبکه¬های عصبی مصنوعی و ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشآ کژدمی در میدان¬های نفتی سروش و هندیجان، خلیج فارس". چهاردهمین همایش انجمن زمین¬شناسی و بیست¬و هشتمین همایش گردهمایی علوم زمین، ارومیه،1389
28. " Geochemical Apprasial using Vitrinite and rockـ Eval Data of Shishtu of Sardar Formations Central Iran". The 1th International Applied Geological Congress, MashHad, 2010.
29. " Oil genetic behavior of Asmari and Bangestan Reservoir Marun oilfield, sw of Iran". The 1th International Applied Geological Congress, MashHad, 2010.
30. " Organic petrography, geochemical behavior, and paleo deposition Enviroment Of Binak oilfield, Sw Iran". The 1th International Applied Geological Congress, MashHad, 2010.
31. " Geochemical Evaluation of Nayband and shemshak formations of possible source rocks in Tabas Basin, Central Iran". The 1th International Applied Geological Congress, MashHad, 2010.
32. " Investigation of Geothermal Gradient variation using thermal maturity modeling in Ragـe Safied Oilfeild SW. Iran". The 1th International Applied Geological Congress, MashHad, 2010.
33. "Geothermal Evaluation of Asmaari and Bangestan reservoir in Marun oilfield, Iran". 63rd Geological Congress of Turkey, 2010.
34. " Geochemical Charactristics of TriassicـJurassic Boundary in tabas basin"  63rd Geological Congress of Turkey, 2010.
35. " Hydrocarbon Potential of Sergelu Formation using Rock –Eval 6 Dezful Embayment, SW Iran". Geoanalysis, South Africa, September 2009.
36. “Determination of genetic origin of oil seepages occurring in masjid e soleiman oilfield,SW Iran”. Geoanalysis, South Africa, September 2009.
37. Foladvand R., Alizadeh B. Ghalavand, H. and Hoseini S. H. (2009). “Organic Petrography of Gurpi and Lafan Formation in Binak oilfield”. 17th Symposium of Society of Crystallography and Mineralogy of Iran, Hamadan.
38. "پتروگرافی آلی سازندهای گورپی و لافان در میدان نفتی بینک". هفدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان،1389.
39. " تأتیر ماتریکس بر S2 و TOC سازند پابده در میدان نفتی رگ¬سفید، جنوب غرب ایران". هفدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان،1389
40. " اثر لجن فاضلاب در زیست پالایی خاک آلوده به نفت". یازدهمین کنکره علوم خاک ایران، گرگان،1389
41. " بررسی زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام بوسیله کود شیمیایی". یازدهمین کنکره علوم خاک ایران، گرگان،1389
42. Alizadeh B., Bagheri S. and Hoseini S. H. (2008). “Biomarkers as effective and beneficial tools in petroleum caused natural hazards”. 6th Swiss Geosciences Meeting, Lugano, Switzerland, Nov. 2008
43. " ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ‌های منشاء احتمالی در میدان نفتی سیاه مکان با استفاده از پایرولیز راک‌ایول-6". اولین کنگره ملی کاوش نفت و گاز-تولید صیانتی. اهواز، اردیبهشت 1388.
44. "بررسی علل افزایش فشار مخزن بنگستان نفت¬سفید در اثر تزریق گاز از مخزن آسماری میدان نفت سفید به آسماری میدان هفتگل". یازدهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران. ایران. مشهد، تیر 1388
45. "پتروگرافی آلی سازند‌های گورپی و لافان در میدان نفتی بینک". هفدهمین همایش بلورشناسی و کانی‌شناسی، دانشگاه فردوسی همدان، 1388.
46. "زیست پالائی خاکهای آلوده به نفت خام بوسیله کاربرد کودهای کشاورزی".  دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. دانشگاه تهران، خرداد 1387.
47. "تغییر ساختار مولکولی ترکیبات هیدروکربوری با افزایش بلوغ حرارتی". شانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران،ایران، گیلان.آبان 1387
48.   " اثر لجن فاضلاب بر زیست پالائی خاکهای آلوده به نفت خام".  دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. دانشگاه تهران، خرداد 1387.
49. "Biomarker Oil-Oil Correlation of Nargesi Oilfield and Oil Seeps in Dalaki Region South Iran". The 26th European Conference on Health Implication of Environmental Contamination, Athen, 31 March- 2 April, 2008.
50. A Geochemical Appraisal of Oil Seeps and Asmari Reservoir Oils from Masjid-e-Soleiman Oilfield Southwest Iran.  The 26th European Conference on Health Implication of Environmental Contamination, Athen, 31March - 2 April, 2008.
51. ارزیابی ژئوشیمیایی نفت¬های مخزن آسماری و بنگستان با استفاده از بیومارکرها و ایزوتوپ¬های کربن و گوگرد در میدان نفتی مارون دومین کنگره مهندسی نفت ایران، اهواز، بهمن 1386، صفحه 143.
52. تخمین و ارزیابی میزان کل کربن آلی (TOC) در اینتروال¬های غنی از مواد آلی با استفاده از تکنیک Log R. دومین کنگره مهندسی نفت ایران، اهواز، بهمن 1386، صفحه 133.
53. "تعیین شرایط و محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی توسط داده¬های راک-ایول 6". دومین کنگره مهندسی نفت ایران، اهواز، بهمن 1386، صفحه 258-251.
54. “Geochemical evaluation of crude oils from Asmari and Bangestane Reservoirs in Marun Oilfield, SW Iran” 23rd International Meeting on Organic Geochemistry, Torquay, United Kingdom, September 2007.
55. "ارزیابی بلوغ نفت¬خام مخزن آسماری در میدان نفتی لالی، جنوب غرب ایران یازدهمین گردهمائی زمین¬شناسی ایران، مشهد شهریور 1386.
56. "مقایسه ژئوشیمیایی سنگهای منشاء کژدمی و پابده در میدان نفتی مارون با استفاده از دیاگرام S2 vs TOC " یازدهمین گردهمائی زمین¬شناسی ایران، مشهد شهریور 1386.
57. "ارزیابی بلوغ نفت خام مخزن آسماری در میدان نفتی لالی، جنوب غرب ایران". یازدهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران.ایران، مشهد، شهریور 1386
58. "بررسی میزان نفت¬زایی سازندهای کژدمی و گرو در میدان نفتی مسجد سلیمان بر اساس داده¬های حاصل از راک ـ ایول VI" یازدهمین کنفرانس زمین¬شناسی ایران، مشهد شهریور1386.
59. "تطبیق هیدروکربورهای مخازن آسماری با شیلهای کژدمی در فرافتادگی دزفول" یازدهمین کنفرانس زمین¬شناسی ایران، مشهد شهریور1386.
60. " تعیین میزان جذب هیدروکربن توسط ماتریکس سنگ منشاء در سازند سرگلو میدان نفتی مسجدسلیمان" بیست و پنجمین  گردهمائی علوم زمین، تهران  بهمن 1385.
61. " مقایسه ژئوشیمیائی نفت مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل با مخزن بنگستان نفت سفید با استفاده ازداده‌های حاصل از دستگاه کروماتوگرافی گازی ـ طیف سنجی جرمی  (GC-MS) " بیست و پنجمین  گردهمائی علوم زمین، تهران بهمن 1385.
62. "  بررسی پدیده تلفیق شدگی نفتهای مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی مارون" بیست و پنجمین  گردهمائی علوم زمین، تهران بهمن 1385.
63. " بررسی پتانسیل هیدروکربوری سازند سرگلو در فروافتادگی دزفول با استفاده از دستگاه پیرولیز راک ایول VI" بیست و پنجمین  گردهمائی علوم زمین، تهران بهمن 1385.
64. “ Source- Source Correlation of Pabdeh Formation in Giant Oilfields of Ahwaz and Marun, SW, IRAN”. 6th International Conference in Geomorphology. Al-Ain UAE, March 2006.
65. " مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل با مخزن بنگستان میدان نفتی نفت‌سفید" دهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، تهران شهریور 1385.
66. “ Genesis of H2S Pollutant in Masjid-e-Soleiman Giant Oilfield, SW, Iran”. 6th  International Conference in Geomorphology, Zaragoza Spain. September 2005.
67. "مطالعه ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی اهواز". نهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، تهران شهریور 1384.
68. "ارزیابی پتروفیزیکی مخزن بنگستان میدان نفتی بینک". نهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، تهران شهریور 1384.
69. " برسی و مطالعه فرایند تجزیه بیولوژیکی (Biodegredation) و نقش آن  در تولید گاز H2S در میدان نفتی  مسجد‌سلیمان". نهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، تهران شهریور 1384.
70. "تعیین بلوغ مواد آلی و تاریخچه تدفین رسوبات توسط TTI و Tmax در میدان نفتی مارون"  بیست و سومین گردهمائی علوم زمین بهمن 1383.
71. "شناسایی کانیهای رسی موجود در رسوبات رودخانه کشندان بهمنشیر   ".دوازدهمین همایش بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، بهمن 1383
72. "مطالعه ژئوشیمیائی و طبقه‌بندی نفتهای آسماری میادین اصلی فروبار دزفول توسط فلزات سنگین" دوازدهمین همایش بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران بهمن 1383
73. "ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخزن آسماری/جهرم میدان نفتی نرگسی". هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه شاهرود شهریور 1383.
74. ارزیابی پتروفیزیکی مخزن بنگستان میدان کوپال با استفاده از نمودارهای   PICKETT  وBUCKLES بیست و دومین گردهمائی علوم زمین بهمن 1382.
75. "مطالعة شکستگی‌های مخزن آسماری با استفاده از تلفیق روش‌های مستقیم و غیرمستقیم در میدان نفتی زیلایی، جنوب غرب ایران". هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه اصفهان، شهریور 1382.
76. "مطالعه بیومارکرهای نفت‌ مخزن آسماری درمیادین نفتی بخش مرکزی فروافتادگی‌دزفول، جنوب‌غرب ایران". هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه اصفهان شهریور 1382.
77. “Sarvak Reservoir Characterization and role of Buoyancy force in Oil production of Kupal Oilfield, SW, Iran”,  World Petroleum Congress 1st youth Forum Beijing, China, Oct 17- 20, 2004.
78. "بررسی و مطالعۀ پارامترهای پتروفیزیکی زون های تولیدی مخزن آسماری در میدان نفتی منصوری". ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه کرمان، شهریور 1381.
79. "بررسی نـیـکل و وانــادیــوم نـفـت خام مخازن آسماری و بنـگسـتـان مـیــدان نفتـی بی بی حکیمه". ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران،دانشگاه کرمان، شهریور 1381.
80. “Physical analysis of Bahmanshir River Estuary, SW Iran”, International Conference on coastal Zone Management and Development. Kuwait, 2002.
81. "مطالعۀ پتروفیزیکی مخزن بنگستان در میدان نفتی کیلورکریم". بیستمین گردهمائی علوم زمین، تهران 1380.
82. "شناسائی کانیهای معلق رودخانۀ بهمنشیر در سیکل جزر و مدی" پنجمین همایش علوم و فنون دریائی و جوی ایران، دانشگاه بندرعباس، 1379.
83. "مطالعۀ نوسانات جزر و مدی و فاکتورهای فیزیکی رودخانۀ بهمنشیر" پنجمین همایش علوم و فنون دریائی و جوی ایران، دانشگاه بندرعباس، 1379.
84. “ Petroleum Source Rock Evaluation of Kazhdumi Shale Formation, SW Iran”. International Conference on Geology of Oman, Jan 2001 Muscat, Oman 2001.
85. “ Biomarker Comparision of petroliferous Basins of Damodar, India, and Dezful Embayment, SW, Iran”. 18th Convention of Indian Association of Sedimentologists. Aligarh, India, 2001.
86. "کنترل آلودگی آب در اماکن دفن بهداشتی زباله" همایش منطقه ای مدیریت مواد زائد جامد، کیش 1377.
87. Alizadeh B. and Awasthi A. K. (1996). “ Spectral signatures of Barakar shale as maturity indicator of organic matter”. National Conference on evolution of Gondwanic Crust. Jan, 1996 Aligarh, India.
88. "تعیین بلوغ حرارتی مواد آلی با استفاده از درجه تبلور کائولینیت" سومین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران. تبریز 1373.
89. Awasthi A. K. and Alizadeh B. (1991). “ Effect of igneous intrusions on clay shales of Barakar formation, Jaharia, Bihar, India”. 8th Convention of Indian Geological Congress. Oct, 1991 Ujjain, India.
 

پروژه­های تحقیقاتی به اتمام رسیده و در دست انجام:
1. "تخمین کمی و کیفی منابع هیدروکربوری با استفاده از بررسی میزان بیان ژن¬های دخیل در تجزیه هیدروکربن¬های گازی سبک در ساختمان سردشت" بعنوان مجری مسئول پروژه با مدیریت اکتشاف نفت، 1392- ادامه دارد.
2. "ارزیابی وارائه مدل ژئوشیمیایی سنگ های منشاءو هیدروکربورهای افق های مخزنی میادین مختلف واقع در دشت آبادان و شمال غرب خلیج فارس"، بعنوان مجری مسئول پروژه با مدیریت اکتشاف نفت، 1391-1393.
3. "ارزیابی ژئوشیمیایی چاه شماره 2 میدان گازی کیش"، بعنوان مجری مسئول پروژه با مدیریت اکتشاف نفت وزارت نفت، 1389-1391.
4. "بررسی تاثیر تزریق گاز در پارامترهای ژئوشیمیایی مخزن آسماری میدان نفتی قلعه نار" بعنوان همکار پروژه با دانشگاه شهید چمران اهواز، 1389.
5. "مقایسه هیدروکربن¬های مخازن آسماری و شیل¬های کژدمی به عنوان سنگ منشاء"، بعنوان مجری مسئول پروژه با دانشگاه شهید چمران اهواز،تاریخ پایان 1389
6. "مطالعه ژئوشیمیایی مخزن بنگستان میدان نفتی مارون"بعنوان مجری مسئول پروژه با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ‌از سال 1386 - 1388.
7. "بررسی ژئوشیمیائی علل آلودگی مخزن آسماری میدان نفتی مارون به هیدروژن سولفوره"  بعنوان مجری مسئول پروژه با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، از 1383 - 1384.
8. "مقایسۀ نفتهای مخزن آسماری/جهرم میدان نرگسی با نفت چشمه های نفتی مجاور رودخانۀ دالکی". بعنوان مجری مسئول با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب،1381- 1384.
9. "مقایسۀ هیدروکربن های مخازن نفتی آسماری و شیلهای کژدمی به عنوان سنگ منشاء" بعنوان مجری مسئول با دانشگاه شهید چمران اهواز، 1380 - 1382.
10. "اندازه گیری پارامترهای دریائی در منطقۀ عسلویه" بعنوان مجری مسئول با مرکز تحقیقات آب، 1379-1380.
11. "تاثیر آبهای زائد تخلیه شده از واحدهای بهره‌برداری نفت به محیط پیرامونی بر کیفیت محیط زیست". بعنوان مجری همکار با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 1379.
12. "اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی در آبهای خلیج فارس". بعنوان مجری همکار با سازمان هواشناسی کشور، 1379.
13. "اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی رودخانۀ بهمنشیر". بعنوان مجری مسئول با طرح لایروبی و ساماندهی بهمنشیر، 1375.
14. "مطالعات شوری آب رودخانۀ زهره ( پرورش میگوی هندیجان)". بعنوان مجری مسئول با شرکت راه بستر، 1375.
15. "آلودگی و منابع آلوده کننده آبهای داخلی استان بوشهر". بعنوان مجری مسئول با ادارۀ کل محیط زیست استان بوشهر، 1374.
16. "مطالعۀ لیمنولوژیک و حفظ تعادل اکولوژیک رودخانۀ حله- مند". بعنوان مجری مسئول با ادارۀ کل محیط زیست استان بوشهر، 1374.
17. "بررسی آلودگیهای زیست محیطی خور موسی". بعنوان مجری مسئول با ادارۀ کل محیط زیست استان خوزستان، 1373.

تقدیرنامه­ ها:

* پژوهشگر فعال دانشگاه شهید چمران در سال 1374

* پژوهشگر فعال دانشگاه شهید چمران در سال 1378

* پژوهشگر فعال مناطق نفتخیز جنوب در سال 1383

* پژوهشگر فعال دانشگاه شهید چمران در سال 1385

* پژوهشگر فعال مناطق نفتخیز جنوب در سال 1385.

 

سابقه عضویت در انجمن­ها و مجامع ملی و بین­ المللی:

 

* انجمن زمین‌شناسی ایران

* انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران

* انجمن زمین‌شناسی هند

* انجمن زمین‌شناسی نفت آمریکا (AAPG)

* انجمن ژئوشیمی آلی اروپا (EAOG)