نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24032

24032


       image012.gif                                                                                                                                                                                                                                         

نام و نام خانوادگی: منوچهر چیت سازان

متولد: 1330 اهواز

دیپلم: علوم تجربی

لیسانس : زمین شناسی

فوق لیسانس : زمین شناسی

دکتری : زمین شناسی - مدیریت منابع آب

رتبه علمی:
استاد

سمت های اجرایی:  - ریاست دانشکده
                               -مدیر گروه زمین شناسی

                              - نماینده پژوهشی

                               - معاون پژوهشی

                               - معاون آموزشی

زمینه های پژوهشی: مدلسازی آبهای زیر زمینی - اکتشافات منابع آب

آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران ، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی،تلفن: 3331059

فاکس: 3331059

پست الکترونیکی :                           chitsazan_m@scu.ac.ir

m_chitsazan@yahoo.com