نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

30224

30224


رزومه (CV)

 

دکتر سعید ملکی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری  مسولیت های اجرایی:  معاون آموزشی دانشکده علوم زمین ، مدیرگروه

 

 

Email address: malekis@scu.ac.ir
Email address: saeedmale@gmail.com

Email address: malekiplanning@yahoo.com

متولد: 1/12/1353، دهلران، استان ایلام