نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

30230

30230


http://www.scu.ac.ir/_earth/images/Rangzan.JPG

 

نام و نام خانوادگی:                  کاظم رنگزن

متولد:                                     1338 اهواز

لیسانس :                            زمین شناسی

فوق لیسانس :                      دورسنجی کاربردی و زمین شناسی

دکتری :                                  دورسنجی کاربردی

رتبه علمی:                         دانشیار

سمت های اجرایی:                   رئیس مرکز سنجش از دور و GIS

                                            - مدیر گروه سنجش از دور و GIS

                                           - معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین

زمینه های پژوهشی:                   - سنجش از دور - زمین شناسی- GIS -

                                      طیف سنجی

آدرس:                                   اهواز، دانشگاه شهید چمران ، دانشکده علوم زمین،                   

                                                 گروه سنجش از دور و GIS ،

          تلفن:                                          3339338                     

          فاکس:                                        3339338

           پست الکترونیکی :                            kazemrangzan@scu.ac.ir