نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

28681

28681


بسمه تعالی

مشخصات فردی ،سوابق اجرایی

1-مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی:رحمان زندی

 سابقه تحصیلی:

کارشناسی:رشته جغرافیای طبیعی،دانشگاه سیستان و بلوچستان،1383-1387

کارشناسی ارشد: رشته جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی،دانشگاه شهید بهشتی در سال 1389-1387

 دکتری: رشته GIS و سنجش از دور- دانشگاه فدرال کازان- روسیه 1394-1390 (بورسیه ی دانشگاه شهید چمران اهواز)