نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38167

38167


 

 


  دکتر بهمن سلیمانی

  سمت: معاون آموزشی

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی نفت

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس:


  

Soleimani_b@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران