نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تخصصی «کاربرد روش های ایزوتوپی در علوم زمین»

کارگاه تخصصی «کاربرد روش های ایزوتوپی در علوم زمین»


کارگاه تخصصی «کاربرد روش های ایزوتوپی در علوم زمین»

باسمه تعالی

 

 

کارگاه تخصصی دانشکده علوم زمین

 

 

«کاربرد روش های ایزوتوپی در علوم زمین»

 

 

توسط

 

* پروفسور جیمزلی *

 

از دانشگاه کوئینزکانادا

 

 

 

زمان: شنبه 30/11/89 ساعت 9 صبح

مکان: دانشکده علوم – سالن شهید مطهری