نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


 

 


  دکتر سید ساجدین موسوی

  سمت: معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم زمین

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی مهندسی


  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس داخلی: 2736


  

s.mosavi@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران