نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجله علمی ـ پژوهشی "زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته"

مجله علمی ـ پژوهشی "زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته"


مجله علمی ـ پژوهشی "زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته"

بدینوسیله باستحضار کلیه اساتید، دانشجویان و دانش‌پژوهان زمین‌شناسی کشور می‌رساند که در پی موافقت دفتر کمیسیون نشریات علمی کشور مجله علمی ـ پژوهشی "زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته" رسماً فعالیت خویش را آغاز نموده و آماده دریافت مقالات ارزنده علمی این عزیزان می‌باشد.
سردبیر: دکتر علیرضا زراسوندی
اعضای هیأت تحریریه: دکتر علیرضا زراسوندی، دکتر منوچهر چیت‌سازان، دکتر نصرا... کلانتری، دکتر بهرام علیزاده، دکتر کاظم رنگزن، دکتر بهمن سلیمانی، دکتر محسن مؤذن، دکتر عزت‌ا... رئیسی اردکانی، دکتر نوذر سامانی، دکتر سید علی آقانباتی، دکتر حجت‌ا... رنجبر، دکتر عباس مرادیان و دکتر محسن آروین.