نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه پرسنل محترم دانشکده علوم زمین

قابل توجه پرسنل محترم دانشکده علوم زمین


قابل توجه پرسنل محترم دانشکده علوم زمین

بسمه تعالیاز کلیه  پرسنل محترم دانشکده علوم زمین تقاضا می‌شود جهت درج هر نوع اطلاعیه آموزشی و پژوهشی در سایت، مدارک موارد فوق را به جناب آقای دکتر حیدری تحویل دهند.