نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم زمین

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم زمین


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم زمین

بسمه تعالی

از کلیه دانشجویان دانشکده علوم زمین تقاضا میشود جهت درج آگهی دفاع پایان نامه و سمینارها در سایت  و سایر اطلاعیه ها ی دانشجویی که لازم به درج در سایت هستند ، مدارک موارد فوق را پس از تایید ریاست دانشکده به جناب آقای دکتر حیدری تحویل دهند.