فراخوان پژوهشی موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

فراخوان پژوهشی موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران


موزه ملی علوم و فناوری از دانشگاهیان و پژوهشگران علاقه‌مند در سراسر کشور دعوت می‌کند در فراخوان پژوهشی سالانه این موزه شرکت کنند.

فراخوان پژوهشی موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران از همه دانشگاهیان و پژوهشگران علاقه‌مند سراسر کشور دعوت می‌کند در فراخوان پژوهشی سالانه این موزه شرکت کنند. فهرست پژوهش‌های مورد نیاز موزه به تفکیک حوزه‌های مختلف به پیوست آمده است. امید است با مشارکت فعال همه شیفتگان ترویج علم و فناوری در جامعه، بخشی از نیازمندی‌های این موزه به عنوان تنها نهاد مروج علم علم و فناوری و آموزش غیر رسمی در وزارت عتف برطرف شود.

فایل‌های پیوست فراخوان موزه ملی علوم و فناوری در سال 1397