نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس دانشکده علوم زمین

رئیس دانشکده علوم زمین


 


  دکتر نصر الله کلانتری

  سمت: رئیس دانشکده علوم زمین

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی هیدروژئولوژی


  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس داخلی: 3571


  

n.kalantari@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران