نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر نصرالله کلانتری

دکتر نصرالله کلانتری


 

 

 


  دکتر نصرالله کلانتری

  سمت: معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی هیدروژئولوژی

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس داخلی: 3580


  

nkalantari@hotmail.com
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران


 


  دکتر نصرالله کلانتری

  سمت: معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی هیدروژئولوژی

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس داخلی: 3580


  

nkalantari@hotmail.com
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران