نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر فاطمه راست‌منش

دکتر فاطمه راست‌منش


 

 


  دکتر فاطمه راست‌منش

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی زیست‌محیطی

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس داخلی: 3587


  

F.rastmanesh@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران