نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر عباس چرچی

دکتر عباس چرچی


 

 


  دکتر عباس چرچی

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی ساختمانی

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس داخلی: 3581


  

Charchi38@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران