نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر سید یحیی میرزایی

دکتر سید یحیی میرزایی


 

 


  دکتر سید یحیی میرزایی

  تحصیلات: دکتری هیدرولوژی

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس داخلی: 3579


  

Yahya2010@yahoo.com
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران