نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر سید ساجدالدین موسوی

دکتر سید ساجدالدین موسوی


 

 


  دکتر سید ساجدالدین موسوی

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی مهندسی

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس داخلی: 3627


  

S.mousavi@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران